E!12005, AIES, Energy Storage, Alelion Energy Systems AB

Diarienummer 2018-00585
Koordinator ALELION ENERGY SYSTEMS AB - ALELION BATTERIES AB, MÖLNDAL
Bidrag från Vinnova 4 509 588 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Alelion Energy Systems AB utvecklar tillsammans med Aalto University och Tempus energy AIES, en energisystemlösning som gör nya och befintliga batterier i truckflottor och logistikcentraler tillgängliga som energilager anslutna till energinätet. I projektet skapas möjligheter till energioptimering på flera nivåer; lokalt inom truckflottan och inom byggnaden, regionalt i lagrets/logistikcentralens stadsdel och nationellt/globalt i hela energisystemet samtidigt som förutsättningarna för hållbar energiproduktion förbättras på övergripande energisystemnivå.

Förväntade effekter och resultat

Energilagringskapacitet är en begränsande faktor för utbyggnad av hållbara energibärare som solenergi- och vindenergi. AIES kan öka den tillgängliga befintliga batterikapaciteten i samhället dramatiskt vilket gör att utbyggnadstakten på hållbar energiproduktion och därmed tillgängligheten på förnybar energi kan öka. Miljö-, hållbarhets- och samhällsnytta skapas genom en stor kapacitetsökning inom energilagring, ökningen kan ske utan att stora samhälls- och råvaruresurser behöver läggas på att bygga nya batterilager.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet samverkar Alelion Energy Systems AB med finska Aalto University som är världsledande inom Internet of Things kopplat till energisystem och med brittiska Tempus Energy, som är en världsledande aktör inom Fluid Utility och Energy Flexibility. Tillsammans med ledande trucktillverkare och logistikpartners utvecklar och demonstrerar aktörerna energilagringsteknik, laddinfrastruktur, affärsmodeller och predikteringsteknik för att skapa snabb replikering i Sverige, Europa och övriga världen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.