E!11998, FORFLEXX, High frequenzy welding to join plastic to metal lightweight membrane structures, Forsstrom High Frequency AB

Diarienummer 2018-00451
Koordinator Forsstrom High Frequency AB
Bidrag från Vinnova 2 434 910 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektets huvudmål är att utveckla en hög frekvens (HF) svetsmetod som gör det möjligt att sammanfoga plastmaterial (till exempel PVC och PU) med metall. Syftet med detta är att lösa problemet för stora membranstrukturer och konstruktioner, där hållfastigheten blir för svag i svetspunkterna då man ska sammanfogar metall och membranstruktur med hjälp av de metoder som finns tillgängliga idag. Forflexx kommer att vara lösningen på problemet och dessutom möjliggöra för nya innovationer, t.ex. för solskydd, akustiska lösningar, utrymmen med naturligt ljus, och ventilation.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade konkreta resultaten i slutet av projektet är: Godkännande som för Forflexx-metoden inkluderar minst 6 applikationer med hög affärspotential. Specifikationer av HF-maskinmodifikationer och optimerade svetsparametrar för minst 4 applikationer. En första pilothandlingsplan med optimerade materialparametrar och specifikationer för en fullskalig produktionslinje. Förbehandlade applikationer som ingår i Formfinders programvara. Pilot demonstrationsanläggning och specifikationer för en fullskalig demonstrationsanläggning.

Planerat upplägg och genomförande

Planering och genomförande av projektet kommer att ske i fem steg: 1. Godkännande av ForFlexx 2. Prototyp och testning 3. Pilot förbehandlings produktionslinje 4. Lansering av koncept och marknadsintroduktion 5. Översikt av marknadsorganisationen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.