E!11964, Skin Conductance Sensors, Wireless and miniaturized skin conductance sensors to assess pain, nerve block and patient outcome, Stockholms läns landsting

Diarienummer 2018-00700
Koordinator Stockholms läns landsting - Karolinska Sjukhuset
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet för samarbetet med SME partnern (Med-Storm Innovation) i detta Eurostars projekt, är att utveckla och leverera ett trådlös och bärbar hudkonduktanssensor för att mäta smärta, nervblockad grad och faktorer relaterad till patientutfall. De kliniska parterna, bl.a. Neurointensiven på Karolinska Universitetssjukhuset, kommer att utvärdera aspekter av systemet och genomföra kliniska studier för att besvara flera viktiga frågeställningar bl.a. kring paroxysmal sympatetisk hyperaktivitet (PSH).

Förväntade effekter och resultat

PSH är ett tillstånd hos hjärnskadade patienter som ägnas allt ökande intresse. Den kännetecknas av ett ohämmat stresspåslag men ökad hjärtfrekvens, svettningar, sprättbågsställning, högt blodtryck och feber, och kan vara kopplad till sämre utfall. En antal olika behandlingar har testats, men ett objektivt verktyg för att monitorera effekt saknas. Projektet syftar till att utvärdera sensorerna och ett positivt resultat skulle bidra till ett objektivt mätverktyg för detta tillstånd.

Planerat upplägg och genomförande

Karolinska universitetssjukhuset kommer att vara delaktigt i att samla in och analysera högupplöst fysiologisk och biokemisk data från patienter med traumatiska hjärnskador tillsammans med Addenbrook’s Hospital i Cambridge, UK, för att utvärdera sensorerna och besvara kliniska frågeställningar relaterade till en ohämmad sympatikusaktivitet och stresspåslag efter hjärnskada.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.