E!11923, GSB, Green Straw Bottle, Fiber-X AB

Diarienummer
Koordinator FIBER-X AB
Bidrag från Vinnova 2 186 334 kronor
Projektets löptid april 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet med projektet Green Straw Bottle är att skapa en hållbar pappersflaska från vete halm för ölmarknaden med minskat klimatfotavtryck och biologiskt nedbrytbart. Råmaterialet ska härledas från vete halm behandlat med enzymer i en ny och mer hållbar process som ersätter träbaserad cellulosa härledd genom kemisk sulfatprocess. Målen är att utveckla och optimera en EWSP-cellulosa från halm som lämpar sig som för öl- och andra drycker.

Förväntade effekter och resultat

Slutanvändare inom dryckesindustrin kommer att lägga fram en biologisk nedbrytbar pappersflaska från halm som en sann cirkulär produkt. -Utveckla en slät, tunn och ogenomsläpplig ytbeläggning på mickroskopisk nivå i mikro till nano och applicera Green Straw Bottle genom ny teknik, uppnå nödvändiga egenskaper för livsmedelsdrycker, inklusive 100% effektiv gasbarriär. - Dokumentet GSB lever upp till matstandarder, nedbrytbarhet och kan uppnå vagga till vagga certifiering.

Planerat upplägg och genomförande

Parterna besitter särskild kompertens inom områden som ger en god grund att metodiskt och systematiskt utveckla råvaror och applikationsmetoder och att nå fram rätta egenskaper för flaskan. Metodernas dokumentation skall prioriteras för att nå god reproducerbarhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.