E!11549 BONIFIB, Development of BOT501, a Non-invasive Imaging Diagnostic for Fibrosis, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Diarienummer 2017-03465
Koordinator Akademiska Sjukhuset - BFC/Röntgen
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

I "BONIFIB" projektet utvecklas en radioaktiv spårmolekyl ([68Ga]BOT501) som ett kliniskt verktyg för visualisering och kvantifiering av fibros i lever med positronemissionstomografi och datortomografi (PET-DT). Med en tidig diagnos via [68Ga]BOT501 och en molekylär avbildningsteknik som PET-DT finns det möjlighet att studera effekt av nya behandlingsmetoder vilket kan leda till ett paradigmskifte i hur leverfibrospatienter hanteras kliniskt.

Förväntade effekter och resultat

[68Ga]BOT501 kan användas för att selektivt och specifikt visualisera och kvantifiera grad av fibros i lever med PET-DT.

Planerat upplägg och genomförande

En peptidbaserad spårmolekyl märkt med gallium-68 kvalificeras i prekliniska studier följt av GMP-validering för att i en "First-In-Man, Prof-of-Concept" klinisk studie undersöka möjligheterna att påvisa och kvantifiera grad av leverfibros. Patienter med leverfibros och friska kontrollpersoner undersöks med PET-DT. Projektet utförs vid PET Centrum och avdelningen för Gastroenterologi vid Akademiska sjukhuset. Projektet är ett "Eurostar" samarbetsprojekt med BiOrion Technologies BV, Nederländerna, och Zealand Pharma, Danmark.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.