E!11421 IMPROVE - Neosense Technologies

Diarienummer 2017-03476
Koordinator NEOSENSE TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 3 801 136 kronor
Projektets löptid september 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Vårt projektmål är att skapa underlag för CE-märkning av en medicinteknisk produkt för neonatalvård.

Förväntade effekter och resultat

Den CE-märkta produkten ger oss rättighet att påbörja försäljning till sjukhus inom Europa. Med påbörjad försäljning och en väl genomarbetad infrastruktur, kommer bolaget att alltmer kunna bli självgående på egna intäkter. Det kommer även att vara betydligt lättare att attrahera större investeringskapital om detta behov uppstår. Vi kan stärka vår marknadsposition genom att driva kliniska studier där vi ökar den kliniska bevisbördan att vår produkt förbättrar behandlingsresultaten inom neonatalvård.

Planerat upplägg och genomförande

Neosense Technologies kommer att utveckla en monitor med egenutvecklad sensorelektronik och mjukvara. MedFact Engineering kommer att utveckla en specialanpassad kateter med inbyggd sensorteknik. I de två utvecklingsprocesserna skapas tekniska underlag för CE-märkning. Tillsammans genomför vi en klinisk utvärdering för att skapa kliniska underlag för CE-märkning. Sammantaget skapas en Teknisk fil som granskas an ett Anmält organ som certifierar tillverkarna att CE-märka produkterna.

Externa länkar

www.neosense-technologies.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.