E!11295, LUCI, Improving animal health in dairy farming by on-line monitoring of milk quality (SCC), BioThema AB

Diarienummer 2017-03466
Koordinator Biothema Aktiebolag - Biothema Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 996 207 kronor
Projektets löptid juli 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram ett analyssystem för att mäta juverinflammation hos mjölkkor. Systemet inkluderar ett on-line mätinstrument, reagens till dito samt kunskap för att tolka resultaten.

Förväntade effekter och resultat

Frekvensen kor med juverinflammation i besättningen är den enskilt viktigaste faktor som avgör om mjölkbonden går med vinst eller förlust. Tidig diagnos underlättar behandling och minskar kostnaderna.

Planerat upplägg och genomförande

BioThemas roll i projektet är att ta fram de reagens som krävs. Framför allt handlar det om att studera hur lagringsstabiliteten kan förbättras. Det helautomatiska on-line instrumentet skall laddas med reagens som bör vara stabila i ett par veckor vid den temperatur som råder i ladugården. Detta uppfylls inte av de reagens vi har idag. Olika stabilisatorer skall sättas till reagensen och lagringsstabiliteten skall studeras vid olika temperaturer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.