E!10253, CD-CARD, Getica AB. Diagnostic product for rapid HIV-patient testing.

Diarienummer 2016-01012
Koordinator GETICA AB - Sahlgrenska Science Park
Bidrag från Vinnova 4 989 500 kronor
Projektets löptid mars 2016 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

år 2014 fanns det 36,9 miljoner människor som lever med HIV och varje år blir 2 miljoner människor smittade. Det finns ett behov av nya diagnostiska verktyg som är lätta att använda och rimligt prissatta för att möta det ökande patienttrycket. Inom detta projekt kommer en familj av snabba, billiga diagnostiska verktyg för övervakning av HIV och AIDS-patienter att utvecklas. Analysmetoden som är baserad på en ny uppfinning, kommer att vara lätt att använda och lätt att förstå. Provtagning, diagnos och uppföljande behandling kommer att kunna genomföras under samma besök.

Förväntade effekter och resultat

Det nya diagnostiska verktyget kommer att resultera i ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till flödescytometri för övervakning av HIV- och AIDS-patienter. Det nya diagnostiska verktyget blir den mest använda point-of-care metoden för övervakning av HIV- och AIDS-patienter, på grund av dess användarvänlighet, låga pris, låga investeringskostnad och möjligheten att köra flera tester parallellt. 5 år efter lansering uppskattas marknadspenetrationen att nå 15 % av den globala CD4-testmarknaden, vilket motsvarar 30 % av all point-of-care CD4-testförsäljning.

Planerat upplägg och genomförande

En prototyp för det diagnostiska verktyget har utvecklats och arbetet kommer att efterföljas av ett 3-årigt projekt som omfattar forskning, produktutveckling, förverkligande och exploatering av produkten. Arbetet är uppdelat på två deltagande företag, ett svenskt och ett norskt, och har delats med avseende på företagens styrkor i valda arbetsområden. Den första delen av projektet omfattar optimering, anpassning av prototypen till massproduktion samt produktverifiering och validering. Den andra delen omfattar kliniska studier, IP, marknadsföring och lansering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.