E! Kluster ITEA3 MOSIM

Diarienummer 2018-02227
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo GTO
Bidrag från Vinnova 12 320 500 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Beslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering