EUREKA CELTIC RELIANCE

Diarienummer 2018-02036
Koordinator Bombardier Transportation Sweden AB - Bombardier Transportation Sweden AB - Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 5 705 545 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

RELIANCE kommer att ge viktiga bidrag med avseende på ny funktionalitet för multiservice och multidomain kontroll och hantering när det gäller utformningen av kommande 5G nätverksarkitektur. Projektet syftar till att förbättra användningen av fysiska och virtuella nätverkselement, vilket ger möjlighet att tillhandahålla olika användningsprofiler över samma fysiska infrastruktur. RELIANCE-tekniken kommer att demonstreras och utvärderas mot ett antal relevanta 5G-mätetal för både statiska och dynamiska miljöer med hjälp av multifunktionella testbäddar.

Förväntade effekter och resultat

Bombardier Transportation Sweden AB är problemägare till testbädden för MITRAC styr- och övervakningssystem för tåg - TCMS. Målet med MITRAC testbädd är att utveckla "slice"-teknologi för 5G som är förenlig med kraven för de styr- och övervakningsystem som finns ombord på tågen. MITRAC-plattformen ställer höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet, samt information och fysisk säkerhet med specifika behov på datamängd (GB / h), datatyp (t.ex. diagnostik- och drivsystemdata), med avseende på hastighet och svarstid.

Planerat upplägg och genomförande

Det svenska arbetet omfattar specifikation och validering. MITRAC-testbädden kommer att innehålla (i) en 5G-routerprototyp för ökad funktionalitet och prestanda jämfört med det kommunikationssystem som idag finns ombord och (ii) en 5G-prototyp för kommunikation mellan tåg och fast utrustning vid sidan av spåret. Experiment och test kommer att utföras på kommunikationsarkitekturerna för båda typerna av kommunikation samt för integration av prototyper. Dessutom kommer prestandan på datakommunikationen att verifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.