E! Kluster, Celtic-Plus, RELIANCE

Diarienummer 2018-02036
Koordinator Bombardier Transportation Sweden AB - Bombardier Transportation Sweden AB - Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 5 705 545 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering