EUREKA CELTIC CRITISEC

Diarienummer 2018-02985
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Ideon Gateway
Bidrag från Vinnova 16 290 555 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Projektet "Critical Infrastructure Security (CRITISEC)" syftar till att höja cybersäkerheten i användning av så kallade ”edge networks” i kritisk infrastruktur. Detta är nätverk som ligger på kanten av ett klassiskt styrsystem för kritisk infrastruktur, som till exempel ett sensornätverk som matar tillbaka data till ett SCADA system. Vårt mål är att arbeta både på nätverkssäkerhet samt säkerhetshantering på enheterna och anslutna back-end system, och även att ta fram säkerhetsrekommendationer för organisationer som driftar "edge networks".

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att skapa förutsättningar för säkrare användning av "edge networks", genom att ta fram rekommendationer, standarder, och prototyper av säkerhetslösningar. Dessa kommer att öka säkerheten för drift av kritisk infrastruktur i allmänheten, där "edge networks" mer och mer blir en oundvikligt inslag i verksamheten. Vi kommer ta fram produktprototyper och nya verksamhetsprocesser, men även öppen källkod som implementerar relevanta standarder. Resultaten kommer att stärka tillförlitligheten för kritisk infrastruktur genom att minska risken för cyberangrepp.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt kommer vi att identifiera användningsfall med hjälp av både projektpartners och industrireferensgruppen. Utifrån dessa kommer vi genomföra en riskanalys för att komma fram till dem problem som har störst påverkan på driften. Sedan kommer vi i dem olika arbetspaket ta fram dellösningar och till sist föra ihop dem i prototyper och testbäddar för att visa hur dem är tänkta att samverka. Vi kommer parallellt driva standardiseringsarbete för att få större genomslagskraft för vara förslag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.