E! ITEA3, STARLIT

Diarienummer 2017-02259
Koordinator Elekta Instrument AB
Bidrag från Vinnova 15 605 775 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Förekomsten av cancer fortsätter att öka både på europeisk och global nivå. En ökning med 70% av nya fall förväntas under de kommande två decennierna. STARLIT kommer att skapa funktionellt integrerade, komplexa bildstyrda terapisystem för en mera exakt tumörbehandling, baserat på exakt anatomisk, dosimetrisk och biomarkörsinformation för tumören och riskorganen. Detta syftar till att förbättra livskvaliteten för canceröverlevare genom att förbättra behandlingsnoggrannheten och minimera oavsiktlig dos till frisk vävnad i bildstyrd strålterapi (IGRT).

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av STARLIT förväntas resultera i kortare behandlingsperioder, reducerade biverkningar och att ge en verklig grund för ökat förtroende och mindre störningar för cancerpatienter och deras familjer i bildstyrd strålterapi (IGRT).

Planerat upplägg och genomförande

STARLIT behandlar industrialiseringsaspekterna för nästa nivå av komplexitet och ouppfyllda behov i realtidsbildbehandling, vilket möjliggör ytterligare reduktion av dos och antal fraktioner. STARLIT skapar en mogen harmoniserad multimodal arkitektur för säkerhet genom utvecklandet av internationella standarder (IEC), baserat på att främjandet av akademisk innovation inom realtidsstyrning av systemdemonstratorer för MR-styrd strålbehandling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.