E* 9146 CureDFI

Diarienummer 2014-05298
Koordinator CTC CLINICAL TRIAL CONSULTANTS AB
Bidrag från Vinnova 240 815 kronor
Projektets löptid september 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet är att genomföra en klinisk proof-of-concept studie av ett nytt antibiotikum (LTX-109) för behandling av infekterade fotsår hos diabetespatienter. LTX-109 är ett snabbverkande, bredspektrum bakteriedödande läkemedel som verkar direkt på bakteriecellmembranet genom att inducera störningar som resulterar i att bakterierna lyserar. LTX-109 representerar en ny och innovativ behandlingsmetod. LTX-109 har visat en mycket låg benägenhet för resistensutveckling, och har effekt på biofilmer och multiresistenta bakteriestammar.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet av projektet är att demonstrera effekt och säkerhet i en fas IIa-studie av vår nya läkemedelskandidat som motiverar ytterligare FoU-investeringar i produkten.

Upplägg och genomförande

-utarbeta en regulatorisk plan, -tillverka läkemedel till klilnisk prövning, -planera, genomföra och rapportera fas IIa studien, -utarbeta en kommersialiseringsstrategi

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.