E!10628, PSYCHOMICS, A Predictive Parallell Production Platform for New Psychoactive Substances, Linköpings universitet

Diarienummer 2016-03642
Koordinator Linköpings universitet - Campus Valla
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet med PSYCHOMICS är att ta tillvara på nya betydande affärsmöjligheter genom att utveckla metoder för syntes av certifierat referensmaterial (CRMs) av nya psykoaktiva substanser (NPS), deras metaboliter, och 13C-inmärkta interna standarder, av vilka den senare kan leda till nya analytiska tillvägagångssätt inom forensisk toxikologi. Förutom syntes av CRMs kommer även analytiska metoder för snabb och rättssäker identifiering av NPSs att utvecklas för både in vitro- och in vivo-applikationer.

Förväntade effekter och resultat

Nya psychoactiva substanser (NPS), som också ofta kallas ´designer drugs´ eller ´legal highs´, har snabbt etablerat sig på narkotikamarknaden, vilket kan exemplifieras av att 101 nya substanser rapporterades under 2014. För att kunna bekämpa detta växande samhällsproblem behövs nya CRMs och referensmetoder som möjliggör säker identifiering av NPS, vilket gör det möjligt för rättsväsendet att erhålla forensiska bevis och att få kunskap om i vilken omfattning dessa substanser kan kopplas till allvarliga hälsotillstånd och eventuella dödsfall.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har etablerat processer för att välja relevanta nya psychoactiva substanser (NPS) och metaboliter som skall syntetiseras inom projektet. I dessa processer nyttjas trender på NPS-marknaden (inklusive data från Rättsmedicinalverket (RMV)) samt resultat från experiment med levermikrosomer/hepatocyter som utförts vid Linköpings universitet. Relevansen av de syntetiserade metaboliterna kommer slutligen att konfirmeras genom att jämföra analysdata av de producerade substanserna med data från mikrosom och hepatocytexperimenten samt toxicologisk data från RMV.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.