Dynamiskt hållbarhetsdatum för minimerat svinn

Diarienummer 2013-02803
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

DynahMat tog sig an utforskandet av strategier och färdplaner för en öppen systemlösning som skulle kunna möjliggöra integration och sammankoppling av olika sensorlösningar, kvalitet förutsägelse, kommunikationslösningar, databaser, affärssystem och användarapplikationer. Med särskilt fokus på den statiska datummärkningen av livsmedel har projektet undersökt och testat sätt att minimera matavfall, ineffektivitet i försörjningskedjor och hur en mer hållbar industri kan uppnås.

Resultat och förväntade effekter

I DynahMat har vi utvecklat ett öppet systemlösningskoncept som möjliggör integration och sammankoppling av olika sensorlösningar, kvalitetsprediktion, kommunikationslösningar, databaser, affärssystem och applikationer. 1)En molnlösning med webbaserade användargränssnitt och öppna API för sensoringång, prediktionsmodeller och datauthämtande 2)Integrerade prediktionsmodeller till systemlösningen 3)En tid-temp lösning med mobilapp för användning i kedjan 4)En mobilapp för konsumenter i butiker 5) Strategier och färdplaner för utveckling och implementering

Upplägg och genomförande

DynahMat projektet antog en tvärdisciplinär ansats med kompetenser inom livsmedelsmikrobiologi, simuleringsteknik, elektrisk mätteknik, förpackningsteknik, logistik, innovation, SCM samt distribuerad informationssystem tillsammans med behovsägare från livsmedelskedjans alla led. Projektet har utförts praktiknära med flertalet fälttester i tre produktflöden med fokus på kylda, förpackade och lättfördärvliga livsmedel med kort hållbarhetstid och högt produktvärde och organiserats i sex arbetspaket där centrala aspekterna testas, utvecklas och fördjupas.

Externa länkar

www.dynahmat.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.