DYNAMIK I VÄRDESKAPANDE INNOVATIONSSYSTEM

Diarienummer 2014-03215
Koordinator R Normann Partners AB - NormannPartners AB
Bidrag från Vinnova 576 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - juni 2015
Status Avslutat