DuraPulp - Verifiering och Validering (DPW)

Diarienummer 2013-04383
Koordinator Södra Skogsägarna ekonomisk förening - Södra Innovation och Hållbarhet
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att verifiera DuraPulp i våtformningsprocessen tillsammans med strategiska partners. Våtformning är en teknik som är kommersiellt intressant då det är möjligt att variera produkten till form och prestanda. Produkter är framtagna och verifierade med kund. Pilotutrustningen är tillgänglig för kunder samt för vidare material- och processutveckling. Vi har fått gedigen kunskap och skapat en plattform för värdekedjan. Plan för kommersialisering och vidareutveckling av DuraPulp har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans med partners har en flexibel pilotmaskin som bygger på befintlig konventering utvecklats. Tekniken har anpassats så att ett miljömässigt attraktivt kompositmaterial kan våtformas med hög temperatur och högt tryck. Produkter har tillverkats och verifierats längs värdekedjan. En viktig frågeställning som behöver utredas är hur DuraPulp ska materialåtervinnas. Detta är inte unik för DuraPulp utan gäller för alla biobaserade kompositer. Idag saknas system och tekniker för att hantera dessa efter användandet.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i tre faser med aktiviteter som till viss del har drivits parallellt. Pilotmaskinen driftsattes den 26:e juni 2015. Produkter har tillverkats manuellt och visats för kund för att få en accept på prototypnivå innan verktyg togs fram till maskinen. Första produkt i maskinen var en bricka. Pilotmaskinens prestanda har utvärderats för att verifiera lämpliga processparametrar och hur de påverkar slutproduktens egenskaper. I de olika försöken har tryck, temperatur och tid varierats.

Externa länkar

Visar utvecklingsprocessen av DuraPulp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.