DUO2:2

Diarienummer 2013-01282
Koordinator Volvo Technology AB - BF40420, M1:6
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2012-04639-en

Syfte och mål

Att radikalt minska utsläppen av koldioxid från vägtransporter. Projekt är en fortsättning på tidigare DUO2 projekt där tekniska lösningar för att möjliggöra en kraftig minskning av bränsleanvändningen för volymbegränsade fordonskombinationer tagits fram. Den hypotes som vi har utarbetat är att ökad sändningsstorlek minskar energianvändningen per enhet som transporteras. Med längre fordon kan större volymer köras vid ett och samma tillfälle.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att minska bränsleförbrukningen med 25% per transporterade enhet för DUO-trailer och 20% för DUO-kärra. Vi har nått målet.

Upplägg och genomförande

Ta fram och testa fordonskombinationer med högre lastkapacitet. Två fordonskombinationer körs i dagsläget, DUO-Trailer och DUO-Kärra. I framtagningen har en uppsättning aspekter beaktats så som: Fordonsstabilitet Bränsleförbrukning Framkomlighet (rondell, filbyte och kurvtagning) Axel- och totalvikt

Externa länkar

www.duo2.nu

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.