Drying phenomena for increased innovation in dishwashers

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovativ diskmaskinsutveckling och kvalificering av kvinnliga forskningsledare har varit fokus för detta samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet, LTU, och AB Electrolux. Projektet har bidragit till fundamental kunskap inom området förångning av vattendroppar, vilket möjliggör nya innovationer för förbättrad torkning och minskad energiförbrukning. Förutom det vetenskapliga bidraget har mobilitet mellan forskningsmiljöerna, deltagande vid konferenser och handledning av relaterade studentprojekt bidragit till projektledarnas kompetensutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har numeriska modeller gällande förångning av vattendroppar tagits fram med fokus på konduktion, naturlig konvektion och forcerad konvektion i omgivande flöde. Modellerna möjliggör studier av exempelvis flöde, temperatur, luftfuktighet och kontaktvinkel för en droppe i en diskmaskin. Experimentellt har en PIV utrustning som visualiserar flödet inuti en droppe tagits fram inom ramarna för projektet. Projektet har även gynnat projektledarnas kvalificering inom industri och akademi i form av kompetensutveckling med fokus på forskning och projektledning.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i en experimentell och en numerisk del. Experiment har bidragit till övergripande förståelse av torkprocessen medan numeriska modeller ger möjlighet till detaljerade studier inom specifika områden. Mobilitet och deltagande vid konferenser har utvidgat kontaktnätet inom forskningsområdet och lett till en värdefull insyn i både akademiska och industriella forsknings- och utvecklingsmiljöer. Inom projektet har även ett antal studentprojekt utförts samt ett examensarbete och en licentiatavhandling som relaterar till det experimentella arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.