Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser

Diarienummer 2018-01716
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för ledningssystem, Linköping
Bidrag från Vinnova 999 937 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla och demonstrera teknik för UAV-baserad tredimensionell avbildning av brotts-, olycks- och skadeplatser. Modellerna ska vara geometriskt korrekta och kopplas till spektralt högupplöst färginformation, som kan användas för att klassificera olika material. Avbildningen ska ske snabbt och automatiskt. Målet är att utredningar av brott och skadeförlopp ska kunna ske snabbt och med hög kvalitet, och därigenom underlätta arbetet för polis och räddningstjänst.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt förväntar vi oss ny kunskap om tekniker för 3D-modellering, både från LIDAR och med hjälp av hyperspektrala avbildande sensorer (sensorer som mäter färg i fler våglängdsområden än vanliga visuella kameror). Det förväntade resultatet på längre sikt är att tekniken kommer till användning hos polis och räddningstjänst, och att detta leder till snabbare utredningar med högre kvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs av parter från forskningsinstitut och industri tillsammans med representanter från Nationellt forensiskt centrum (NFC) och två räddningstjänster. De behovsägande parterna bidrar med realistiska scenarion, vid demonstrationen, och till viss del även i utvecklingsarbetet. Den huvudsakliga utvecklingen genomförs av forskningsinstituten och industripartnern. Industrin tar också fram en plan för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.