Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för ledningssystem, Linköping
Bidrag från Vinnova 981 492 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare

Syfte och mål

Projektet syftade till att testa hur drönare snabbt kan dokumentera en skade- eller brottsplats, för att så fort som möjligt kunna gå in och arbeta på platsen utan att försvåra utredningsarbetet mer än nödvändigt. Målet var att se vilka behov som finns, hur de kan mötas med tekniska lösningar, samt att implementera demonstratorer. Vi har identifierat scenarion, vi har utvecklat teknik för att möta dem, och vi har demonstrerat två flygande system som visar att konceptet fungerar.

Resultat och förväntade effekter

Drönare med avbildningsteknik för brotts- och skadeplatser, samt funktioner för autonom flygning, har utvecklats och demonstrerats. Nyttan med hyperspektral avbildning för att hitta spår, som annars är svåra att upptäcka, har påvisats. Behovsägare har fått ny kunskap om vad tekniken kan bidra med, medan tekniska parter har fått mer information om de behov av avbildningsteknik som finns i verkliga scenarion.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit att definiera scenarion från behovsägarna, iterera mellan behovsägare och tekniska parter, och sedan implementera teknik och utvärdera uppnådda resultat. Högt ställda tekniska krav har medfört att projektet fokuserat mest på utveckling. Framtagna scenarion användes för att skapa iscensatta miljöer med intressanta objekt för 3D-avbildning och för detektion med hyperspektral sensor. De tekniska kraven på respektive system definierades av dessa miljöer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01716

Statistik för sidan