Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DRIVERSENSE: A PLATFORM TO DESIGN, EVALUATE AND PROVIDE FUTURE ONBOARD SERVICES IN AUTONOMOUS VEHICULAR SYSTEMS

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH ICT / COS / MSL
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med DriverSense var att leverera en ny testbädd som kunde stödja utformningen av nya fordonsgränssnitt mellan människor och de artificiella intelligensmodulerna som ansvarar för autonom körning. Projektet har byggt en realistisk körsimulator som kan komma åt, i realtid, relevanta mätvärden från människan ombord, t.ex. ögonstyrning, hjärtfrekvens, och andra biodata, och tillhandahålla en visuell återkoppling för att förklara maskinens beslutsfattande. Testbädden har replikeras både i Brasilien och Sverige och mer än 300 användartester har utförts.

Resultat och förväntade effekter

En simulator har utvecklats och har implementerats både i Sverige (KTH i Kista) och Brasilien (UFMG i Minas Gerais). Dessa båda testbäddar har använts för att validera utformningen av AR gränssnitt och att kvantifiera förtroende för självkörande fordon. Result har presenterats vid flera internationella konferenser, samt visats olika event och möten i Brasilien och Sverige. Detta har lett till nya diskussion och planering till kommande projekt med större industripartners med bakgrund inom fordonsindustrin och transportindustrin som är verksamma i såväl Sverige som Brasilien.

Upplägg och genomförande

Två möten har genomförts, en i Brasilien och en i Sverige. Den första fokuserade på definitionen av olika utvecklingsverktyg samt gränssnitt, medan den andra mötet fokuserade på identifiering av specifika experimentella användningsfall. Trots förseningarna av finansieringen från FAPEMIG har partnerna utfört alla planerade aktiviteter och samarbetar nu aktivt på forskarnivå och gemensamt söker ytterligare finansiering med flera partners både i Brasilien och Sverige.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2017

Diarienummer 2017-01496

Statistik för sidan