DRIVERSENSE: A PLATFORM TO DESIGN, EVALUATE AND PROVIDE FUTURE ONBOARD SERVICES IN AUTONOMOUS VEHICULAR SYSTEMS

Diarienummer 2017-01496
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH ICT / COS / MSL
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Externa länkar

DriverSense Augmented Reality for Autonomous Vehicular Systems