Drive Sweden

Diarienummer 2015-00565
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Organisationen och arbetssätt för kommande programfas är etablerad.

Resultat och förväntade effekter

Organisationen och arbetssätt för kommande programfas är etablerad. Tack vare utfört informationsarbete så har dessutom Sveriges position runtom i världen redan stärkts, delvis pga att vi kunnat berätta om en stor, koordinerad svensk satsning.

Upplägg och genomförande

Den interimistiska styrelsen har haft fyra ordinarie möten samt en heldags workshop tillsammans med Programkontoret, som också träffats separat vid ett flertal tillfällen.

Externa länkar

www.drivesweden.net

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.