Divvit - Marknadsplats för e-handelsverktyg

Diarienummer 2015-02061
Koordinator DIVVIT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Vårt huvudsyfte och mål med projektet var att utveckla en första version av en teknisk plattform som en marknadsplats för implementation av tredjepartsverktyg hos e-handlare. Detta har helt uppfyllts, eftersom vi har genomfört sådana implementationer i en testmiljö. Lärdomarna och utvecklingen under projektet har också lett till att vi kan lansera en första version samt att vi har attraherat externt kapital från investerare.

Resultat och förväntade effekter

Genom att kunna visa upp en fungerande teknisk lösning förväntade vi oss att kunna attrahera intresse från e-handlare för vår produkt. Vi har hela tiden haft en nära kontakt med e-handlare i allmänhet och vårt Merchant Advisory Board i synnerhet. Genom att utveckla vår produkt i samarbete med dessa så anser vi att vi nått till en punkt där intresset för vår produkt är bekräftat.

Upplägg och genomförande

Upplägget som specificerades i ansökan har fungerat över förväntan under hela projektet. Det är alltid svårt att förutspå utvecklingsprojekt men vi har här haft turen att kunna följa vår fördefinierade plan i största delar. Där vi har gjort några förändringar är i det exakta uppsättingen av teamet, vi har behållit de roller vi hade specificerat men har behövt göra några förändringar i vem som har fyllt varje roll.

Externa länkar

www.divvit.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.