Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Distansmätning fukt

Diarienummer
Koordinator iioote AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Syfte och målet med projektet har varit att utvärdera en IoT lösning att mäta fukt i byggnadskonstruktioner på distans med hjälp av trådlösa sensorer, utreda vilken den optimala placeringen av dessa sensorer är samt validera larmnivåerna i en kontrollerad miljö.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från praktisk provning visar att val av fuktgivare och fuktgivarens placering är mycket viktig för att kunna detektera fukt. Även spridningen av fuktnivån i bjälklagen har kunnat mätas.

Upplägg och genomförande

En byggnadskonstruktion i form av ett badrumsgolv har iordningtällts med trådlösa sensorer och RISE referenssensorer monterade i olika delar av konstruktionen. Därefter har test enligt en utvecklad metod för test av tätskikt (ETAG 022) utförts. Under testet som pågick under 4 månader genererades kontinuerligt data från de trådlösa sensorerna. Resultatet har analyserats och kontinuerligt jämförts med RISE referenssensorer med positivt utfall.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 augusti 2018

Diarienummer 2018-03104

Statistik för sidan