Diretto hjälper privatpersoner att bli arbetsgivare, anställa och betala vitt

Diarienummer 2018-02128
Koordinator Diretto Employment Services AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Diretto är en tjänst som underlättar för privatpersoner att bli arbetsgivare, anställa en annan privatperson och betala vitt. Få personer känner till att privatpersoner får bli arbetsgivare och att detta är det mest ekonomiska sättet att skaffa hjälp. Det övergripande syfte för projektet är att utveckla och testa metoder för att öka skalbarheten av tjänsten samt att utvärdera sätt att i ännu högre grad säkerställa tjänstens sociala hållbarhet. Målet är att skapa ett långsiktigt ekonomiskt lönsamt företag som bidrar till stor samhällsnytta.

Förväntade effekter och resultat

Genom Diretto ska privatpersoner på ett enkelt sätt kunna betala varandra vitt för utfört arbete utan att någon inblandad part är företagare eller anställd av ett företag. Fler inträdesjobb och fler vita jobb kommer att skapas och fler stressade människor kommer att få hjälp i vardagen eller med projekt i hemmet. Genom projektet förväntar vi oss kunna påvisa skalbarheten av Diretto och därmed säkra vidare finansiering.

Planerat upplägg och genomförande

1. Ta fram en MVP för konceptet "anställ och betala vitt - lika lätt som att swisha svart" en betalningslösning privatpersoner emellan för utförda arbeten 2. Utveckla en affärsmodell för B2B där Diretto fungerar som betalningsmotor åt ett annat företags tjänst. 3. Utreda de marknadsmässiga och tekniska förutsättningarna för en etablering i ett annat europeiskt land. 4. Genom användartester öka effektiviteten och därmed skalbarheten i matchningsprocessen 5. Undersöka förutsättningarna för att koppla tjänsten till ett kollektivavtal alternativt vissa minimivillkor

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.