Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DigiTube - Digitaliserad in-line-mätning och analys av ytdefekter på rör

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB
Bidrag från Vinnova 2 730 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - mars 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Projektets mål är att med relevant data från ytmätningar med maskinseende system och utvecklad AI-baserad metod för datahantering identifiera ytdefekter vid rörtillverkning för att ersätta manuell avsyning. Metoder för automatiserad kvalitetskontroll kommer att testas och utvärderas i pilotskala. Projektet utgår från tillverkning av stålrör och de ytdefekter som uppkommer i produktionen. Baserat på arbetet i fallet med rörtillverkning kommer en metodik för hantering av stora mängder mätdata från maskinseende system tas fram.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten i projektet kommer ge möjlighet att ersätta manuell avsyning av ytdefekter med automatiserad kvalitetskontroll med maskinseende system i kombination med en AI-baserad metod för datahantering. Systemleverantörerna som deltar i projektet kommer kunna förbättra sina produkter genom ökad kunskap om hur datahantering för maskinseende kan ge ett ökat kundvärde.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket (AP) där det första innefattar utvärdering av mätmetoder för detektion av ytdefekter på rör. I AP2 kommer en metodik för mätdatahantering att tas fram. Ett tredje arbetspaket adresserar arbetet med det företagsspecifika fallet att ta fram en utprovad lösning för automatiserad kvalitetskontroll av rör och pågår under hela projektet och avslutas med att mätningar i pilotskala utförs för att visa hur valda mätmetoder och datahantering kan identifiera ytdefekterna på rör. Det fjärde AP:t innehåller projektledning och resultatspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2021

Diarienummer 2021-02393

Statistik för sidan