Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Diarienummer 2016-05278
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att identifiera förbättringsmöjligheter och komma med förslag inom fyra områden som är av central betydelse för Sveriges fortsatta digitalisering: 1. Kompetensförsörjning samt utveckling av innehåll och former för individers och gruppers kompetensutveckling inom området 2. Informationssäkerhet och säkrandet av en robust infrastruktur 3. Integritet och lagstiftning 4. Hur öppna data kan utgöra grund för ett svenskt styrkeområde.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kartlägger och tar fram förslag inom områden där digitaliseringen ger nya möjligheter men också ställer nya krav. Det gäller stärkt svensk konkurrenskraft, utvecklingen av ett resurseffektivt samhälle, kompetensförsörjning, cybersäkerhet och digital infrastruktur. Genom att engagera nyckelpersoner inom akademi, politik och näringsliv kommer förslagen att utvecklas, förankras och utgöra underlag för policyförslag kring olika aspekter av digitaliseringen.

Planerat upplägg och genomförande

Analyser och förslag tas fram i fyra arbetsgrupper. I dessa medverkar personer från forskning, myndigheter och politik. Gruppernas arbete presenteras och vidareutvecklas vid workshopar, seminarier och konferenser. Analyser och förslag kommuniceras också via projektets webb, i debattartiklar och de sammanfattande rapporter som skrivs så att även målgruppen utan djupa tekniska kunskaper kan ta del av förslag och analyser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.