Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering för socialt sammanhållna städer

Diarienummer
Koordinator White arkitekter Aktiebolag - White arkitekter AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom ramen för regeringens samverkansgrupp för smarta städer har en arbetsgrupp adresserat temat ”digitalisering för socialt sammanhållna städer”. Arbetet har syftat till att lyfta in sociala målsättningar i ett ganska teknikdominerat fält av innovationssatsningar, genom att kartlägga fältet, identifiera kunskapsluckor, samt föreslå satsningar som kan främja svensk innovation inom området. Målet var dels en presentation vid vårmötet inom samverkansgruppen Smarta städer, dels en kort rapport med förslag på fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat i rapporten Digitalisering för socialt smarta städer, där arbetsgruppens översiktliga kartläggning av fältet presenteras tillsammans med förslag på initiativ som skulle kunna stärka utvecklingen mot innovationer för ökad sammanhållning och tillit i samhället.

Upplägg och genomförande

Arbetet har omfattat dokumentation av en workshop, insamling av kompletterande material genom skrivbordssökning och samtal med nyckelaktörer inom fältet, samt att formulera förslag, skriva, sammanställa rapporten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 mars 2018

Diarienummer 2018-01454

Statistik för sidan