Digitalisering av tillverkning, lagerföring, kvalitetssäkring och realtidsövervakning inom svensk industri

Diarienummer 2018-00525
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - NETLAB, Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 1 475 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Projektets syfte var att demonstrera och sprida kunskap om hur additiv tillverkning, inbyggda sensorer, dataanalys och nya visualiseringsmöjligheter kan kopplas till industriell digitalisering. Projektets visade möjligheterna till förbättrad interaktion mellan människa och maskin genom att på ett enklare sätt tillgängliggöra och analysera stora mängder insamlad data från tillverkningsprocesser liksom från färdiga produkter i drift. Projektet demonstrerade nya teknikmöjligheter för integrering av sensorer i industriella maskiner, testprototyper och produkter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visade möjligheterna till förbättrad interaktion mellan människa och maskin genom att på ett enklare sätt tillgängliggöra och analysera stora mängder insamlade data. Projektet demonstrerade nya teknikmöjligheter för integrering av sensorer i industriella maskiner, prototyper och produkter som möjliggör mätning inuti komponenter tillverkade med additiv tillverkning. Projektet tillverkade ett white paper som sammanfattar det tekniska nuläget, en inspirationsfilm som visar på möjligheter, samt fysiska demonstratorobjekt som distribuerats till intressenter

Upplägg och genomförande

Projektet baserade informationen på två pågående vinnova projekt, CoHM-3D och DigiAM. Kunskapsspridningen delades upp i fyra arbetsmoment, ett white paper som publiceras digitalt och har delats ut på mässor och seminarier, en inspirerande film om digitaliseringsmöjligheter i tillverkningsindustrin som distribueras digitalt. Små teknikdemonstratorer tillverkades för att visa hur additiv tillverkning ger stor frihet i geometri att placera och använda sensorer i tillverkningsindustrin.

Externa länkar

En länk till inspirationsfilmen med engelska undertexter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.