Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av tillverkning, lagerföring, kvalitetssäkring och realtidsövervakning inom svensk industri

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - NETLAB, Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 1 115 846 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att demonstrera och sprida kunskap om hur additiv tillverkning, inbyggda sensorer, dataanalys och nya visualiseringsmöjligheter kan kopplas till industriell digitalisering. Projektets visade möjligheterna till förbättrad interaktion mellan människa och maskin genom att på ett enklare sätt tillgängliggöra och analysera stora mängder insamlad data från tillverkningsprocesser liksom från färdiga produkter i drift. Projektet demonstrerade nya teknikmöjligheter för integrering av sensorer i industriella maskiner, testprototyper och produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet visade möjligheterna till förbättrad interaktion mellan människa och maskin genom att på ett enklare sätt tillgängliggöra och analysera stora mängder insamlade data. Projektet demonstrerade nya teknikmöjligheter för integrering av sensorer i industriella maskiner, prototyper och produkter som möjliggör mätning inuti komponenter tillverkade med additiv tillverkning. Projektet tillverkade ett white paper som sammanfattar det tekniska nuläget, en inspirationsfilm som visar på möjligheter, samt fysiska demonstratorobjekt som distribuerats till intressenter

Upplägg och genomförande

Projektet baserade informationen på två pågående vinnova projekt, CoHM-3D och DigiAM. Kunskapsspridningen delades upp i fyra arbetsmoment, ett white paper som publiceras digitalt och har delats ut på mässor och seminarier, en inspirerande film om digitaliseringsmöjligheter i tillverkningsindustrin som distribueras digitalt. Små teknikdemonstratorer tillverkades för att visa hur additiv tillverkning ger stor frihet i geometri att placera och använda sensorer i tillverkningsindustrin.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00525

Statistik för sidan