Digitalisering av tillverkning, lagerföring, kvalitetssäkring och realtidsövervakning inom svensk industri

Diarienummer 2018-00525
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - NETLAB, Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 1 475 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Detta projekt för kunskapsspridning kring digitalisering av produktion och produkter syftar till att demonstrera hur digitaliserade verktyg/lösningar kan inspirera svensk industri till vidareutveckling och implementering. Med avstamp inom pågående digitaliseringsprojekt som CoHM-3D och Digi-AM har projektet som mål, att på ett lättförståeligt sätt sprida kunskap om fördelarna med digitalisering av industriella processer. Projektet kommer att skapa en tydlig vägledning för företag vid digitalisering av sina processer och produkter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att belysa och demonstrera digitaliseringsfördelar där AR och VR visualiserar komplexa dataflöden i realtid på ett intuitivt och lättförståeligt sätt. Projektet förväntas bidra till att svensk industri konkurrensmässigt är väl förberedd att ta till sig och implementera nya innovativa digitaliseringslösningar som gynnar effektivitet och kvalité i såväl produktion som produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer sprida kunskap om nya digitaliseringmöjligheter med lättförståeliga gränssnitt vid interaktion mellan människa och maskin. Det kommer att ske sammanställning av pågående projektresultat, en inspirationsfilm, tillverkning och distribution av demonstratorer samt en dedikerad demonstrationsdag. Projektet kommer organiseras och genomföras av Swerea IVF och RISE Acreo med stöd av en industriell referensgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.