Digitalisering av fogningsberedning

Diarienummer 2015-04482
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell produktion
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

Beredning av fogningsprocesser sker i ett antal steg från specifikation av fogningsmetoder i konstruktion över tidig beredningsplanering där process och processfönster väljs till planering av robot och maskinstyrning. Dessa steg genomförs idag baserat på fysiska försök. Målet i projektet är att analysera beredningsprocesser för en demonstrator och formulera digitala alternativ till dagens metodik. Detta har genomförts för en punktsvetsad A-stolpe i bilkaross. En betydande sparpotential i ledtid fastställdes om två olika typer av digitala beredningshjälpmedel finns.

Resultat och förväntade effekter

Projektet föreslår att en databas tas fram som innehåller processdata för alla tidigare provade kombinationer av material och tjocklekar, Denna ska vara lättanvänd för konstruktörer och beredare. Som komplement till denna utvecklas FEM simuleringsprogram som beräknar processfönster. Detta är tillgängligt för avancerade beredare och kan ersätta fysisk provning. Tillgången på dessa digitala beredningsverktyg kan korta ledtiden med två månader per utvecklingscykel av en ny kaross.

Upplägg och genomförande

Processflödet för utveckling av en ny kaross har analyserats med avseende på konstruktion och beredning av fogar för en A-stolpe. Flödet har studerats idag med beredning baserad på fysisk provning. Förslag har tagits fram för ett nytt processflöde där två nya digitala beredningshjälpmedel finns tillgängliga. Verktygen har beskrivits och reduktioner av ledtider har uppskattats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.