Digitaliserad in-line kontroll av ytdefekter, oxider, och föroreningar på valsämnen, plåt, och tråd

Diarienummer 2019-02527
Koordinator Swerim AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor