Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital transformation av återvinningsindustrin - en möjliggörare i det cirkulära samhället

Diarienummer
Koordinator STENA RECYCLING INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Syfte och mål

Projektets mål var att ta fram ett underlag som visar på möjligheten att starta FUI-projekt för en digital transformation av återvinningsindustrin. Underlagen visar att det finns möjlighet att starta flera FUI-projekt som vardera löser delutmaningar på vägen mot projektets långsiktiga vision. En av de identifierade utmaningarna är de relativt höga kostnader som utvecklingen innebär. Det är därför viktigt att identifiera områden där det finns möjlighet till ekonomisk hållbarhet. Projekten kommer vara tvungna att hitta områden där ekonomiska incitament finns inom räckhåll.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har redan resulterat i ett antal ansökningar till nya FUI-projekt. På längre sikt förväntar sig projektgruppen effekter i form av ökad digitalisering, spårbarhet och transparens, utveckling av ny teknik, nya processer och tjänster. I denna process förväntas nya FUI-projekt i nya konstellationer för att hitta lösningar till ökad resurseffektivitet, cirkulära flöden av komponenter och material.

Upplägg och genomförande

Projektet har fortskridit enligt plan och upplägget har till stora delar fungerat bra. Utmaningar som identifierats har främst rört koordination mellan olika deltagare och mindre delprojekt hos de ingående projektparterna. Projektet har koordinerat information och slutsatser från projektgruppen med resultat från mer operativa delar av organisationen. Detta har varit mycket lärorikt och skapat ett bra underlag med insikt om vilka utmaningar som bör adresseras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2020

Diarienummer 2019-02544

Statistik för sidan