Digital transformation av återvinningsindustrin - en möjliggörare i det cirkulära samhället

Diarienummer
Koordinator STENA RECYCLING INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Återvinningsindustrin är navet i det hållbara och cirkulära samhället men utmanas i ökande utsträckning av samhällets krav på cirkulära flöden i kombination med utveckling av nya komplexa material och produkter som är nödvändiga för samhällets digitalisering, elektrifiering och klimatomställning. En industriallians har bildats för att skapa innovation inom återvinningsindustrin. Målet med projektet är att ta fram ett beslutsunderlag för start av FUI-projekt för transformativ digitalisering av återvinningsindustrin som nödvändighet för den cirkulära materialcykeln.

Förväntade effekter och resultat

I en genomförbarhetsstudie vill projektets aktörer utforska möjligheterna att genom digitalisering, robotisering och automation bidra till radikal förändring av återvinningsindustrin som möjliggörare till upprepad resurseffektiv recirkulering av komplexa material och återbrukade komponenter. Projektets vision möjliggör en digitaliserad återvinningsindustri, informationsöverföring i värdekedjan och innovationer inom hela materialcykeln.

Planerat upplägg och genomförande

En industriallians bestående av representanter från återvinningsindustrin och teknikföretag har skapats med ambition att även inkludera intressenter som tillverkare, leverantörer, processutvecklare och kunder. Genom ett första fall, dammsugaren, ska projektet i en genomförbarhetsstudie utvärdera möjligheten att dela data, identifiera produkter i ett blandat flöde med hjälp av bildanalys, teknik för automatiserad utsortering av produkter, robotiserad teknik för demontering av produkter samt efterföljande sortering av material/komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.