Digital tool for safer start-up of process plants

Diarienummer 2018-02201
Koordinator Umeå universitet - Datavetenskap
Bidrag från Vinnova 821 275 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA Spring 2018 - R&D&I Project