Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital tool for safer start-up of process plants

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Datavetenskap
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Senast uppdaterad 1 juni 2018

Diarienummer 2018-02201

Statistik för sidan