Digital skola för alla

Diarienummer 2014-03431
Koordinator FUNKA NU AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt - vår 2014

Syfte och mål

Målet var att ta fram en prototyp för ett digitalt system för grundskolan som fungerar för alla användare oavsett förmåga. För att utveckla prototypen utgick vi från de vanligast förekommande modulerna och undersökte hur dessa skulle kunna utformas med hög tillgänglighet. Vi har samarbetat med skolor i Leksands kommun. Resultatet är en lösning som har potential att revolutionera marknaden genom att det är den första som inkluderar elever, lärare, föräldrar med och utan funktionsnedsättningar.

Resultat och förväntade effekter

För elever, lärare och föräldrar med funktionsnedsättning betyder prototypen som vi utvecklat att man på samma villkor som andra kan använda skolans system, och interagera med övriga utan att behöva be om hjälp eller använda speciallösningar som ofta uppfattas som stigmatiserande och sällan fungerar lika bra som mainstream-lösningen. På sikt blir effekten att fler elever får en bättre och självständig skolgång, som kan leda till högre studier, sysselsättning samt minska utanförskapet.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt tidsplanen enligt ansökan. Resultatet är en klickbar prototyp som vi testat med användare med goda resultat. Vi har under projektets gång haft omfattande kontakter med slutanvändare och intressenter vilket har varit en nyckelfaktor till projektets lyckade genomförande. Vi har även fått insikter om förbättringspotentialen inom skolområdet och relaterade system och har därför gått vidare med flera innovationsprojekt för att vidareutveckla resultaten från projektet.

Externa länkar

Funka informerar om projektet via www.funka.com Funka informerar om projektet via www.funka.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.