Digital plattform för multiparametriska diagnostiska tester

Diarienummer 2017-04008
Koordinator Oncoalgorithms AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syfte har uppnåtts: Projektets syfte var att validera Oncoalgorithms produkt från tre dimensioner; affärsmässigt, regulatoriskt och tekniskt. Projektet har visat ett positivt utfall för samtliga ovanstående dimensioner. Dessutom kommer vi att ha en färdig produkt under 2018, har ökat antalet kundkontakter, ser ett större behov än vi förväntade oss, och har säkrat vår första betalande kund.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bekräftat att affärsmodeller och regulatoriska modeller är gynnsamma, samt att den tekniska lösningen är tillfredställande. Just nu används vår produkt parallellt med befintligt arbetsflöde inom Stockholm3, och vi jämför resultat för att säkerställa att vår produkt fungerar exakt som avsett (vilket den hittills gjort i flera hundra fall, men vi kommer att behöva några tusen exempel på att så är fallet och det tar tid).

Upplägg och genomförande

Utöver att arbeta med affärsmodeller och regulatorisk analys så har vi fört in vår mjukvaruplattform i Stockholm3 laboratorieflöde och arbetar parallellt med befintlig metod. Upplägg och genomförande har varit förutsägbart vi har granskat och utvecklat affärsmodeller och regulatorisk analys och vi är defensiva med införande av nya tekniska element i säkerhetskritiska arbetsflöden så formen blir parallell drift med noggrann jämförelse av resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.