DigiLean Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvändande

Diarienummer 2015-04509
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

I projektet har vi tagit oss an utmaningen att kartlägga digitaliseringsbehovet av en process för skapande av kunskap och kontinuerligt lärande baserat på störningar och avvikelser. Det övergripande målet för projektet var att ta fram ett digitaliseringskoncept för integrerat förbättrings- och kunskapsflöde inom industriell produktion i samarbete mellan Toyota Material Handling, Dentsply och Yolean. Vi valde att fokusera på problem och rotorsaksanalyser med utgångspunkt i produktion men med ett särskilt intresse för rotorsaker i konstruktion.

Resultat och förväntade effekter

Vi har valt att kalla processen för Digilean-pocessen. Teorin sammanfattar detta som 1) rutiner för att identifiera avvikelser, 2) Rutiner för att lösa problem och 3) Rutiner för att hindra att problem återkommer (dvs lärande). Vi har i projektet tagit fram en informations och processmodell baserat på arbetssättet på Toyota och Dentsply. Informationsmodellen och processmodellen har delvis introducerats och validerats digitalt på Dentsply (Steg 1, skarpt i produktion och Steg 2 utvärderat skarpt på en lina).

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en metod byggd på en kombination av experiment och kartläggning för att identifiera problem och experimentera kring potentiella lösningar. Hos Dentsply har ett befintligt system för att logga processstörningar i produktion, levererat av Yolean, använts som grund för experimenterandet och i fallet Toyota (BT Products AB), så har vi genomfört en kartläggning av rutinerna inom produktion enligt steg 1, 2 och 3 i Digileanprocessen. Toyota har en väl utvecklad analog modell, ärvd från Japan, med stor potential att digitaliseras.

Externa länkar

Gemensam projektblogg för nu avslutade Vis-IT och DigiLean samt pågående Propid.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.