Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DigiDIY - Digitalisering, Do-It-Yourself

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med DigiDIY var att visa att det inte behöver vara svårt att komma igång med sin digitalisering, visa på möjligheterna med ny teknik samt sprida resultat om det arbete vi gjort inom ämnet. Målet var att nå ut till minst 50 olika organisationer och inspirera samt påvisa goda exempel på digitaliseringens möjligheter. Sammanlagt kom det besökare från ca 100 olika organisationer till aktiviteterna och kittet har laddats ner av över 230 olika organisationer. Utvärderingen visade att de flesta som tagit del av materialet var mycket nöjda och såg potential till att använda materialet.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av projektet blev sex stycken välbesökta frukostföreläsningar, ett hackaton och ett uppskattat kit om digitalisering. Kittet finns fritt att ladda ner och även vi själva och våra kollegor kommer använda kittet i projekt framöver. Utifrån de diskussioner vi haft med deltagarna på seminarierna och de som fyllt i utvärderingen kan vi se att de flesta deltagande organisationerna ser nyttan av materialet och kommer använda det i sitt digitaliseringsarbete på något sätt.

Upplägg och genomförande

Den ursprungliga planen var att anordna föreläsningar och arbeta på kittet parallellt. Vi insåg dock snabbt att eftersom föreläsningarna till stor del skulle bygga på innehållet i kittet att det var bättre att först skriva klart kittet och sedan anordna föreläsningarna. Vi anordnade tre olika föreläsningar och varje föreläsning hölls både i Västerås och i Norrbotten. För att få större spridning och nå ut till fler personer valde vi att lägga frukostföreläsningarna i Norrbottenserien på olika orter. Detta blev lyckat med många besökare på varje event.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00504

Statistik för sidan