DigiDIY - Digitalisering, Do-It-Yourself

Diarienummer 2018-00504
Koordinator RISE SICS Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Syftet med projektet är att visa på möjligheter med ny teknik. Vi kommer att visa på hur organisationer kan arbeta för att dra nytta av ny teknik på bästa sätt och att det kan vara enkelt att komma igång med sin digitalisering. Inom projektet har vi valt att fokusera på specifika områden i denna interaktion där vi ser stora möjligheter för industrin att göra snabba framsteg på kort tid, genom att anamma och utvecklas inom dessa områden. Målet med projektet är således att sprida kunskap, inspiration och konkreta verktyg för hur dessa utmaningar kan adresseras på bästa sätt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska efter genomförande ha träffat minst 50 organisationer i målgruppen och genom inspiration, kunskap och goda exempel ha påverkat möjligheten till digitalisering genom förbättrad kommunikation och användning av teknik för visualisering, AR, VR, UX och UI. Vi kommer att involvera olika nivåer i deltagande organisationer och genom ett diversifierat deltagande se till att lösningar tar hänsyn till att passa i sin kontext och beskriva realistiska användarscenarion. Detta gör att företagen får en helhetsbild för att kunna hitta rätt möjligheter för en bra digitalisering.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer sprida kunskap och goda exempel från forskningsprojekt och affärscase som visar på lyckade implementeringar av ny teknik. De aktiviteter vi kommer genomföra är seminarier, workshops, hackaton, företagsbesök samt framställa och vid dessa evenemang distribuera ett DigiDIY-kit för digitalisering i industrin från idé till implementering och uppföljning. Vi kommer att visa på hur man kan använda sig av befintlig teknik men anpassa funktionaliteten utifrån användaren, användarens teknikvana och möjlighet till lärande.

Externa länkar

https://www.sics.se/projects/digidiy

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.