Diaspora Innovation

Diarienummer 2013-05161
Koordinator Diversity2020
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Skapa mötesplats för östafrikansk kvinnliga diaspora i Sverige och etablerad svenska företag som har visat intresse att investera i Afrika men saknar kunskap och kontakter. Syftet med mötesprojekt är att behovsidentifierare och entreprenörer ska tillsammans värdera behoven, utveckla innovativa idéer samt förmulera projektförslag. Uppfyllelse: Processen för mötesplats mellan behovsidentiferare och entreprenörer har designerat och fortsatt arbete förbereds. Kontakter med några östafrikanska ambassader samt respektive länder har genomförts och intressen är stort.

Resultat och förväntade effekter

Mötesplats har skapats och är klart för det fortsatt arbetet - ett levande dialog och idéutbytet som leder till praktiska resultat och handlingar av gemensamt intresse för att forma innovativa lösningsidéer som möter behovet i den nya afrikansk marknaden Anslutningar som kan skapa möjligheter till investeringar, handel och främja strategiska partnerskap. - Test- konsument marknad identifierade - 7 östafrikanska diaspora kvinnliga entreprenörer mobilizerade - 5 Entreprenörer angagerade

Upplägg och genomförande

Två besök till testmarknaden har genomförts - till Uganda, Tanzania och Kenya. Mobilisering av behovsidentifierare Mall för behovsidentifiering är utvecklat Workshop 1: med behovsidentifierare Mall för behovsidentifiering Workshop 2: : med behovsidentifierare Presentation av identifierade behoven Identifiering och mobilisering av entreprenörer Avtalsmall är utvecklat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.