Diabetesberättelser - Pilot

Diarienummer 2016-01971
Koordinator SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET
Bidrag från Vinnova 370 595 kronor
Projektets löptid maj 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Ohälsan bland unga med diabetes är hög, Behovsgruppen står för stora utmaningar både medicinskt och mänskligt. Diabetesberättelser initierades för att ge gruppen ett sammanhang och ge stöd. Syftet var att ge inspiration och motivation att må bättre. Projektets mål var att skapa berättelser och en plattform samt att utveckla metodik för inspelning och undersöka behoven hos behovsgruppen. Projektet genomförde samtliga etapper och fick de svaren som behövdes för att ta nästa steg i utvecklingen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade över 100 intresseanmälningar om att vara med och delta i Diabetesberättelser. 14 berättelser spelades in, som video eller ljud och 9 spreds till målgruppen under projekttiden. Målgruppen visade stort intresse för materialet med över 160 000 visningar i sociala medier och en hög grad av interaktion. 77% av visningarna var inom åldrarna 13-35. Noterbart också att 60% av lyssnarna är män medan 5 av 9 berättare är kvinnor (statistik från Youtube).

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att skapa många kontakter inom målgruppen. Spela in och sprida berättelser och bygga en digital plattform för målgruppen att själva sprida sina erfarenheter och berättelser och samtidigt få stöd av andra. Teknikutvecklingen och den färdigställda plattformen har skapat en stabil grundstomme för att sprida metod och genomförande till fler behovsgrupper.

Externa länkar

Här kan man se den fungerande prototypen för appen. Projektet har samlat innehåll på en dedikerad site.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.