Development of TNC001, a novel dopamine D1/D2 agonist for the treatment of Parkinson’s disease - Focus on cognition

Diarienummer 2017-03256
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Avslutat