Development of Procedures and Instrumentation for Demonstration of Worker?s EM Safety (WEMS)

Diarienummer
Koordinator Torptronics Engineering AB
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - maj 2013
Status Avslutat