Development of key components for a surface treatment process

Diarienummer 2012-03514
Koordinator InvenTech Europe AB
Bidrag från Vinnova 18 906 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013