Detlagande i konferensen ICT Solutions for smart cities

Diarienummer 2016-02214
Koordinator STOCKHOLM COOLING AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017