Designdriven digital direkttillverkning

Diarienummer 2013-05224
Koordinator Umeå universitet - Universitetsledningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med arbetet var att beskriva behov och möjligheter hos nyckelaktörer, formulera långsiktiga mål för Sverige samt föreslå åtgärder och aktiviteter. Agendan innehåller beskrivningar av additiv tillverkning på nationell och internationell nivå, möjligheter och behov för Sverige inom olika områden samt förslag på mål och insatser för framtiden. Förslagen är till sin natur relativt breda eftersom additiv tillverkning/3D-printing är ett område under snabb utveckling och Sverige, på övergripande nivå, är betjänt av en stor handlingsfrihet.

Resultat och förväntade effekter

Agendan föreslår insatser inom fyra huvudområden. CHAR(13) + CHAR(10) 1. Samarbete, nationellt och internationellt. CHAR(13) + CHAR(10) 2. Testbäddar och nationella kompetenscenter. CHAR(13) + CHAR(10) 3. Kompetens och utbildning på alla nivåer från grundskola till högre utbildning och vidareutbildning av designers och ingenjörer. CHAR(13) + CHAR(10) 4. Forskning och innovation inom områden som material, processutveckling, design, produktionsteknik, miljö och affärsmodeller. Förväntade effekter är bl a en höjd medvetandenivå för additiv tillverkning och en nationell kraftsamling på området.

Upplägg och genomförande

Det valda upplägget med en öppen process har medfört att en mängd aktörer kunnat delta i arbetet på lika villkor. även industrirepresentanter med vana av relativt snabba processer har berömt upplägget och dess öppenhet. Arbetsgruppen som satts samman för att vara så bred som möjligt har bestått av representanter från ett stort företag, ett litet företag, två universitet och ett institut. Medlemmarna av arbetsgruppen har varit 3 kvinnor och 3 män.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.