Designa mobila gränssnitt/vyer av ledningssystemet anpassat för chefer & medarbetare inom vård och omsorg

Diarienummer 2014-03048
Koordinator LIDINGÖ KOMMUN - stöd- och omsorgsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 104 597 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har uppfyllts då vi utvecklat prototypvyer utifrån vår flerdimensionella kravfångst. Mål: Tagit fram kravlista utifrån chefers och medarbetares behov av ledningsinformation gällande ledningssystemets tre delar (mål & resultatstyrning, kvalitets- och processtyrning samt värderingsstyrning) Resultatuppfyllelse: Kravlista framtagen (Se Slutrapport) Resultatuppfyllelse: Prototypvyer framtagna (se Slutrapport) Resultatuppfyllelse: Prototypvyer baserade på mobila designkrav framtagna (se Slutrapport)

Resultat och förväntade effekter

-Behovsanalys Identifierade ledningsfrågor: Mål & resultatstyrning: Vilka resultat vill vi skapa? Vad behöver vi genomföra för att skapa efterfrågade resultat? Lyckas vi skapa efterfrågade resultat? Kvalitets- och processtyrning: Vad är verksamhetens status? Vilka synpunkter, klagomål och förbättringsförslag har inkommit kring verksamheten? Vilka krav ställs på min verksamhet? Värderingsstyrning: Vilka är våra värderingar? Hur kan jag leva våra värderingar i konkreta ageranden? I vilken mån agerar jag/vi i enlighet med våra värderingar? -Kravlista -Prototypvyer i ppt

Upplägg och genomförande

Utifrån en insamling och dialog med målgruppen i verksamheten har vi fått en förståelse för behov och krav som behöver få gehör i design av metoder och verktyg. Att fånga denna kravbild har varit ett arbete som kombinerat en lyhördhet mot de förutsättningar som råder i verksamheten med att presentera möjligheter och lösningar som grundar sig på kunskaper kring effektiva ledningssystem samt möjligheter med mobila lösningar och ny teknik. Utifrån detta har prototyper skissats fram som ligger till grund för vidareutveckling av ledningssystem och IT-stöd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.