Demoprojekt Densitetssorterande muddring

Diarienummer 2012-03845
Koordinator TechMarket Sweden AB - Teknikmarknad
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att demonstrera hur belastningen av växtnäring kan minskas i östersjön. Projektets mål har varit att utveckla, verifiera, testa och uppskala systemet för sedimentsbärgning inom fyra områden; funktion, miljökonsekvenser, sedimentsfraktioners kvalitet samt utformning av kommunala system. Projektet har i väsentliga delar genomförts enligt plan och med utmärkta resultat. Metoden är skonsam mot de akvatiska miljöerna och det utvecklade systemet motsvarar marknadens krav. Ett nytt bolag har bildats med god orderstock inför kommande verksamhetsår.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av testbäddsprojektet är på en övergripande nivå att ett nytt innovationsföretag har bildats. Bolaget har redan en orderstock och vidareutvecklar grundsystemet till att passa fler applikationer, från sedimentbärgning i dagvattenbrunnar till havsbotten. Testbäddsprojektet har blivit uppmärksammat i media (SVT, TV4, Ekot, Jönköpingsposten, Nyheter P4 Jönköping, m fl) vilket har bidragit till ett ökande intresse för metoden. Samtal förs även med kinesiska intressenter. Den positiva responsen från lokalbefolkningen på orterna har givit politiska effekter.

Upplägg och genomförande

Innovations- och utvecklingsprojekt är svåra att planera. Det dyker upp tusentals detaljer längs vägen som ofta ligger bortom mänsklig förmåga att överblicka. Det är därför viktigt att skapa ett förhållningssätt som dels för projektet i mål och som dels minimerar dödens dal efter projektet. En framgångsfaktor i det aktuella projektet har varit att skapa ett starkt kundfokus genom alla faser. Projektet har fört en kontinuerlig dialog med ett stort antal kommuner, inklusive deltagande kommuner, genom hela FoU-processen. Taktik-, strategibeslut och affärer kommer då inom räckhåll.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.