Demokratisk Datainsamling för Smarta Beslut i Smarta Städer

Diarienummer 2017-04905
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of CSC
Bidrag från Vinnova 1 754 900 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att öka möjligheter för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga och inkluderade i samhället. Projektet kommer att färdigställa ett datainsamlingsverktyg och etablera ett ekosystem för datainsamling där medborgare med olika typer av funktionsnedsättningar kan vara delaktiga i såväl datainsamling som analys av insamlad data. Målet är att kunna erbjuda bättre statistik och villkor och förutsättningar för denna del av befolkningen skapa förutsättningar för mer välinformerade beslut om hur man kan utveckla en smart stad för alla.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet är ett ekosystem för datainsamling och analys där personer med olika funktionsnedsättningar har ett inflytande i innovation, design och utformning av de artefakter (miljöer, produkter, tjänster, service) för den smarta och hållbara staden. Den totala samhällskostnaden för individer i utanförskap är stor. Det finns potentiellt en stor samhälls- och individnytta i att bättre förstå hur samhället insatser ska vara utformade för att göra nytta. Vi gör det möjligt även för personer med svåra funktionsnedsättningar att bli delaktiga i insamling och analys av information.

Planerat upplägg och genomförande

KTH, Socialförvaltningen och Begripsam har bland annat utvecklat prisbelönade koncept där hemlösa personer når snabbare åter-rehabilitering till samhället via användning av smart teknik (smarta pennor, smarta klockor, smarta telefoner och kalendrar). Vi arbetar användarcentrerat med de personer ur målgrupperna som deltar som medforskare och med-designers med stort inflytande över hur produkt och tjänst utformas. Därutöver arbetar vi i iterativa processer med omfattande och återkommande användartester.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.