Deltagandei i SWII:s nätverkskonferens om Innovativa smarta och uppkopplade fabriker

Diarienummer 2015-04548
Koordinator OPTIMATION AB - OPTIMATION AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA