Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltagande i SWII-konferensen "Additive Manufacturing & Lightweight Technologies 2018" (Dübendorf, CH)

Diarienummer
Koordinator Freemelt AB
Bidrag från Vinnova 4 331 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett av våra mål med konferensdeltagandet var att etablera samarbeten inom materialutveckling för/med additiv tillverkning, och vi har efter konferensen arbetat fram ett konkret projektförslag tillsammans med en av de andra deltagarna.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntar oss att det genomförda projektet kommer att leda till försäljningen av en eller flera Freemelt ONE 3D-skrivare.

Upplägg och genomförande

Vår projektpartner kommer att bidra med deras kunskap inom material, och vi kommer att bidra med vår kunskap (och teknologi) inom additiv tillverkning,

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03301

Statistik för sidan