Deltagande i FPC AAL Forum 2014

Diarienummer 2014-06124
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 36 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i planeringskommittén för konferensen AAL Forum 2014, i Bukarest, i vilket även ingick att vara ordförande för en av sessionerna. Den kom att behandla användande av ´gamification´ (spelifiering) för att motivera äldre till fysisk aktivitet och andra goda hälsovanor.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att få gehör för synpunkter på arrangemanget i ett svenskt perspektiv, samt ett genomföra en konferenssession med gott deltagande. Genom deltagandet i kommittén tillkom även ett sidoevenemang i EU-projektet ENGAGED (FP7), som drog ytterligare deltagare till konferensen.

Upplägg och genomförande

Deltagande vid kommitténs möten i Bryssel, Haag och Bukarest, samt deltagande vid själva konferensen i Bukarest.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.